Cwal deg tmurt n yeqbayliyen: tiɣṛi n l’URK

7

Adabu azayri rrant-id leḥyuḍ n umezruy, teṭṭef- it deg txennaqt tilawt n tnekra n yegduden n lezzayer, ulac ayen id-yufa sdat-es d ttawil akken ad ikellex i tagara-s, ḥala asnekker n cwal deg tmurt n yeqbayliyen, imi ilmeẓyen iqbayliyen uɣen am isufa , d asmenteg kan id-yeqqimen, ayagi d tafellaḥt n srabes izayriyen n leɣdeṛ. Amussu-nneɣ, ITegduda Taqbaylit ( URK), igezm-itt deg ṛṛay belli iɣil tessexdam lezzayer s ufus n iserdasen-is deg udem n imesbaniyen iqbayliyen id-yekren mgal aheggi d useddu n tefranin tiselwayin tizayriyin n lɛaṛ, d atɛeddi ɣef lḥeṛma d leɛnaya n tmurt taqbaylit. Tidyanin id ssekren deg yal tama n tmurt taqbaylit, ama deg Tubirett, Ǧaɛfṛa, At Dwala, At Iraten d Ifeṛḥunen, neɣ ula d wexḍaf n imeɣnasen n uzarug n tmurt taqbaylit d ayen ur iqebbel ṣwab d tegzi.

Tamurt taqbaylit, deg tugett ines mačči kan tɣunza tifranin agi, maca d tin yugin ula d aheggi n sent ɣef wakal-is, ayen is-yefkan azref ad zikken ṛṛay-is s tmesbaniyin di talwit, tamhersa tazzayrit s uceggeɛ n luluf n iserdasen-is tebɣa ad t-bessef ayen d-igurreɛ wegdud di ṛebɛa tɣemmaṛ n tmurt taqbaylit.

Akken ad nesseḥbiber ɣef tarwa-nneɣ, ad nuɣal ar wansayen-nneɣ, imi lqanun azzayri ur yesɛi ara azal deg wakal n tmurt taqbaylit, yewḍ-ed wass akken, ad yuɣal wammad ar laṣl-is, ilaq yal taddert ad texdem leḥṛis ɣef yal aɛeggal-is yettekkin deg uheggi d uselḥu n tefranin agi, ad yejbed iman-is, ad yessared ifasn-is deg tmeṭṭaḥin id-yettheggi udabu azzayri, win yettnadin tudert-is deg lmut n teqbaylit.

I Tegduda Taqbaylit (URK) tegr-ed tiɣṛi n tegmatt i yeqbayliyen d teqbayliyin yeṛwan leɛqel d tegzi, ad gren ifassen-nsen, u ad-bedden d tayett ar tama-nneɣ, akken ad nili d yiwet n tfekka mgal wid akk yettgallan s lmut n teqbaylit,d tiseɣlit i useḥbiber ɣef tarwa-nneɣ, ad nenṭeq s yiwet n taɣect, ad nini : ur nteddu d iqeffafen s axxam ur nebɣi, ur nettṛuḥu d iseflan ɣef uzekka ur aɣ-nebɣi.

Tudert i teqbaylit d wegdud aqbayli.

Comments
Loading...